Nowy samochód dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w prezencie od Klubu Rotary.