Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

Zarząd 2018/2019

Zarząd RC Kraków Zamek Niepołomice na rok rotariański 2018/2019
Wiesław Adamczyk– Prezydent na rok 2018/2019
Janina Modelska-Zielonka – Wiceprezydent
Ewa Okoń-Horodyńska – Sekretarz
Wiesław Bobowski– Skarbnik
Marek Nawalaniec – Prezydent Elekt na rok 2019/2020
Barbara Ptak – Past Prezydent
Anna Ślusarczyk – Członek zarządu
Izabela Baszak-Wolańska   – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Janina Ili
Eugenia Rosińska

Komisja Członkowska
Janina Modelska-Zielonka
Barbara Ptak

Komisja Projektów Lokalnych
Maria Węgrzyn
Izabela Chmiel

Komisja Międzynarodowa
Ewa Okoń-Horodyńska
Viktor Pasichnyk

Mistrz Ceremonii
Małgorzata Adamczyk

CICO (Club Internet Communication Officer)
Renata Bobowska


Zarząd 2017/2018

Zarząd RC Kraków Zamek Niepołomice na rok rotariański 2017/2018
Barbara Ptak– Prezydent na rok 2017/2018
Janina Modelska-Zielonka – Wiceprezydent
Renata Bobowska – Sekretarz
Izabela Chmiel– Skarbnik
Wiesław Adamczyk – Prezydent Elekt na rok 2018/2019
Ewa Okoń-Horodyńska – Past Prezydent
Małgorzata Adamczyk – Członek zarządu
Izabela Baszak-Wolańska   – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Anna Ślusarczyk
Wiesław Bobowski

Komisja Członkowska
Marek Nawalaniec
Janina Modelska-Zielonka
Maria Węgrzyn

Komisja Projektów Lokalnych
Izabela Baszak-Wolańska
Maria Węgrzyn
Izabela Chmiel

Komisja Międzynarodowa
Ewa Okoń-Horodyńska
Janina Ili
Viktor Pasichnyk

Mistrz Ceremonii
Małgorzata Adamczyk

CICO (Club Internet Communication Officer)
Arkadiusz Nieczaj


Rotary w Polsce

Pierwszy Klub Rotary w Polsce powstał w 1931 roku i działał do wojny. Prezydentem Klubu został Piotr Drzewiecki, Prezydent Warszawy w latach 1917-1921.  Przed wybuchem II wojny światowej było w Polsce 11 klubów zrzeszających 225 rotarian – znanych i szanowanych obywateli II Rzeczypospolitej.

W 1940 roku Zarząd Rotary International cofnął karty członkowskie Klubom w krajach okupowanych, w których działalność organizacji społecznych była zakazana.

Próba reaktywacji Klubów po wojnie napotkała na opór władzy komunistycznej. Rozpowszechniano pogląd, że organizacja rotariańska ma charakter paramasoński i bez wdawania się w szczegóły „zagrożenia” dla status quo komunistycznego państwa, uniemożliwiono jej reaktywację.

Po prawie 50 latach i zmianie systemu polityczno-gospodarczego w Polsce zaczęły powstawać nowe Kluby Rotary.  Był to rok 1989, w którym Rada Legislacyjna Rotary International usunęła ze statutu zwrot „only for men”, umożliwiając kobietom włączenie się w działalność charytatywną organizacji.

25 czerwca 1989 roku po uroczystej ceremonii czarteru na Zamku Królewskim powstał warszawski Klub Rotariański, który podlegał dystryktowi pokrywającemu południowo-zachodni kraniec Szwecji.

W 1997 roku powstał Polski Dystrykt 2230. W jego skład weszło 39 ówcześnie istniejących klubów. W 1999 roku Dystrykt 2230 przekształcił się w międzynarodowy dystrykt Special Extention Area, zrzeszający 65 klubów z Polski, 35 z Ukrainy i 3 z Białorusi.