Finał II Dystryktalnego Konkursu Krasomówczego


Zdjęcia z wydarzenia w naszej Galerii