Finał II Dystryktalnego Konkursu Krasomówczego

Zdjęcia z wydarzenia w naszej Galerii