Zarząd 2018/2019

Zarząd RC Kraków Zamek Niepołomice na rok rotariański 2018/2019
Wiesław Adamczyk– Prezydent na rok 2018/2019
Janina Modelska-Zielonka – Wiceprezydent
Ewa Okoń-Horodyńska – Sekretarz
Wiesław Bobowski– Skarbnik
Marek Nawalaniec – Prezydent Elekt na rok 2019/2020
Barbara Ptak – Past Prezydent
Anna Ślusarczyk – Członek zarządu
Izabela Baszak-Wolańska   – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Janina Ili
Eugenia Rosińska

Komisja Członkowska
Janina Modelska-Zielonka
Barbara Ptak

Komisja Projektów Lokalnych
Maria Węgrzyn
Izabela Chmiel

Komisja Międzynarodowa
Ewa Okoń-Horodyńska
Viktor Pasichnyk

Mistrz Ceremonii
Małgorzata Adamczyk

CICO (Club Internet Communication Officer)
Renata Bobowska


Zarząd 2017/2018

Zarząd Stowarzyszenia na rok rotariański 2017/2018

Wiesław Bobowski - Prezydent na rok 2017/2018

Barbara Ptak - Wiceprezydent

Anna Ślusarczyk - Skarbnik

Renata Bobowska - Sekretarz

Janina Modelska Zielonka - Past Prezydent

Ewa Okoń-Horodyńska - Prezydent Elekt na rok 2018/2019

Eugenia Rosińska - Członek zarządu

Marek Nawalaniec - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Ewa Bielecka, Janusz Karasiński

Komisja Członkowska

Janina Modelska-Zielonka, Teresa Nieczaj, Eugenia Rosińska

Komisja Stypendialna

Małgorzata Adamczyk, Janina Ili, Roman Ptak

Komisja Międzynarodowa

Ewa Okoń-Horodyńska, Izabela Baszak-Wolańska, Arkadiusz Nieczaj

Gospodarz Klubu

Roman Ptak

CICO

Arkadiusz Nieczaj


Zarząd 2016/2017

Zarząd Stowarzyszenia na rok rotariański 2016/2017
Ewa Okoń-Horodyńska – Prezydent na rok 2016/2017
Marek Nawalaniec – Wiceprezydent
Wiesław Adamczyk – Sekretarz
Grażyna Karasińska – Skarbnik
Barbara Ptak – Prezydent Elekt na rok 2017/2018
Wiesław Bobowski – Past Prezydent
Eugenia Rosińska – Członek zarządu
Janina Modelska-Zielonka – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Ślusarczyk
Roman Ptak

Komisja Członkowska
Janina Modelska-Zielonka
Izabela Baszak-Wolańska

Komisja Stypendialna
Izabela Baszak-Wolańska
Barbara Ptak

Komisja Międzynarodowa
Wiesław Adamczyk
Roman Ptak
Janusz Karasiński

Gospodarz Klubu
Maria Węgrzyn
CICO (Club Internet Communication Officer)
Arkadiusz Nieczaj


Zarząd 2014/2015

Zarząd Stowarzyszenia na rok rotariański 2014/2015:

Janina Modelska-Zielonka – Prezydent na rok 2014/2015
Ewa Bielecka – Wiceprezydent
Teresa Nieczaj – Skarbnik
Barbara Ptak – Sekretarz
Izabela Baszak Wolańska – Prezydent Elekt na rok 2015/2016
Ewa Okoń – Horodyńska – past – Prezydent
Grażyna Karasińska – członek zarządu
Krzysztof Ślusarczyk – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Jarosław Pieprzyca
Wiesław Bobowski

Komisja Klubowa:
Ewa Bielecka – przewodnicząca
Izabela Baszak Wolańska – członek
Marek Nawalaniec – członek

Komisja Stypendialna:
Ewa Okoń–Horodyńska
Renata Bobowska
Janusz Karasińki

Komisja Rotary Foundation:
Ginetta Kubińska – przewodnicząca
Eugenia Rosińska
Anna Ślusarczyk

CICO (Club Internet Communication Officer):
Arkadiusz Nieczaj

Gospodarz Klubu:
Roman Ptak