Piknik Rotariański

W ostatnią sobotę odbył się piknik Rotariański w miejscowości Ujazd, w trakcie którego odbyło się przekazanie służby Prezydentów kadencji 2022/2023 nowym Prezydentom kadencji 2023/2024. W pikniku uczestniczyły wszystkie kluby RC z Krakowa. Spotkanie integracyjne upłynęło w miłej atmosferze, a ukoronowaniem była konsumpcja fantastycznych wyrobów wędliniarskich, kiełbasek grillowych i doskonałych potraw piknikowych.