Zarząd 2016/2017


Zarząd Stowarzyszenia na rok rotariański 2016/2017
Ewa Okoń-Horodyńska – Prezydent na rok 2016/2017
Marek Nawalaniec – Wiceprezydent
Wiesław Adamczyk – Sekretarz
Grażyna Karasińska – Skarbnik
Barbara Ptak – Prezydent Elekt na rok 2017/2018
Wiesław Bobowski – Past Prezydent
Eugenia Rosińska – Członek zarządu
Janina Modelska-Zielonka – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Ślusarczyk
Roman Ptak

Komisja Członkowska
Janina Modelska-Zielonka
Izabela Baszak-Wolańska

Komisja Stypendialna
Izabela Baszak-Wolańska
Barbara Ptak

Komisja Międzynarodowa
Wiesław Adamczyk
Roman Ptak
Janusz Karasiński

Gospodarz Klubu
Maria Węgrzyn
CICO (Club Internet Communication Officer)
Arkadiusz Nieczaj