Zarząd 2014/2015


Zarząd Stowarzyszenia na rok rotariański 2014/2015:

Janina Modelska-Zielonka – Prezydent na rok 2014/2015
Ewa Bielecka – Wiceprezydent
Teresa Nieczaj – Skarbnik
Barbara Ptak – Sekretarz
Izabela Baszak Wolańska – Prezydent Elekt na rok 2015/2016
Ewa Okoń – Horodyńska – past – Prezydent
Grażyna Karasińska – członek zarządu
Krzysztof Ślusarczyk – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Jarosław Pieprzyca
Wiesław Bobowski

Komisja Klubowa:
Ewa Bielecka – przewodnicząca
Izabela Baszak Wolańska – członek
Marek Nawalaniec – członek

Komisja Stypendialna:
Ewa Okoń–Horodyńska
Renata Bobowska
Janusz Karasińki

Komisja Rotary Foundation:
Ginetta Kubińska – przewodnicząca
Eugenia Rosińska
Anna Ślusarczyk

CICO (Club Internet Communication Officer):
Arkadiusz Nieczaj

Gospodarz Klubu:
Roman Ptak