Zarząd 2018/2019

Wiesław Adamczyk– Prezydent na rok 2018/2019
Janina Modelska-Zielonka – Wiceprezydent
Ewa Okoń-Horodyńska – Sekretarz
Wiesław Bobowski– Skarbnik
Marek Nawalaniec – Prezydent Elekt na rok 2019/2020
Barbara Ptak – Past Prezydent
Anna Ślusarczyk – Członek zarządu
Izabela Baszak-Wolańska   – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna – Janina  Ili

Komisja Rewizyjna:  Eugenia Rosińska