Zarząd 2017/2018

Zarząd Stowarzyszenia na rok rotariański 2017/2018

Wiesław Bobowski - Prezydent na rok 2017/2018

Barbara Ptak - Wiceprezydent

Anna Ślusarczyk - Skarbnik

Renata Bobowska - Sekretarz

Janina Modelska Zielonka - Past Prezydent

Ewa Okoń-Horodyńska - Prezydent Elekt na rok 2018/2019

Eugenia Rosińska - Członek zarządu

Marek Nawalaniec - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Ewa Bielecka, Janusz Karasiński

Komisja Członkowska

Janina Modelska-Zielonka, Teresa Nieczaj, Eugenia Rosińska

Komisja Stypendialna

Małgorzata Adamczyk, Janina Ili, Roman Ptak

Komisja Międzynarodowa

Ewa Okoń-Horodyńska, Izabela Baszak-Wolańska, Arkadiusz Nieczaj

Gospodarz Klubu

Roman Ptak

CICO

Arkadiusz Nieczaj


Finał II Dystryktalnego Konkursu Krasomówczego

Zdjęcia z wydarzenia w naszej Galerii